Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 4. zasedání rady města Hejnice konaného dne 18.02.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města:

34/2019 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 262, 287/2018 23, 27, 31/2019, vyjímá ze sledování usnesení č.: 25, 26, 28, 30, 32, 33/2019 a ruší ze sledování usnesení č.: 29/2019

35/2019 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu Edison – poznej zvyky jiných kultur a národností a rozhodla se žádost podpořit částkou 8.670,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.                                                                                        

36/2019 PROJEDNALA stížnost  týkající se rušení nočního klidu nájemníkem. Ukládá starostovi vyvolat jednání s nájemníky a tajemníkovi odpovědět na stížnost.           

37/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zrušení pronájmu pozemku  v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor.                                                                                                         

38/2019 PROJEDNALA a rozhodla o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 598 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

39/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Plán kontrolní činnosti na rok 2019 předložený finančním odborem. 

40/2019 PROJEDNALA žádost nájemkyně týkající se udělení souhlasu trvalého pobytu dceři a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

41/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA přílohy č. 1, 1a), 1b) a 2 ke zřizovací listině čj. 4/2009 organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace. Ukládá tajemníkovi seznámit s přílohami ředitele organizace.

42/2019 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době Hejnických slavností a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu roku 2019. Ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

43/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zrušení pachtu pozemku v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor.

44/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu na zajištění telefonních služeb města s firmou T-Mobile Czech Republic a. s. na období 24 měsíců. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

45/2019 PROJEDNALA návrh na rozdělení finančních dotací na činnost neziskových, sportovních a volnočasových organizací na území města pro rok 2019. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení.

Jaroslav Demčák Petr Zoreník

starosta místostarosta

 

 

20.2.2019 14:28:17 | přečteno 270x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load