Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 3. jednání rady města Hejnice konaného dne 04.02.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.22/2019 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 262, 287/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/2019

23/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2018 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

24/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o hlavních úkolech roku 2019 z pohledu střediska MH a SBH.

25/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se stavebních úprav v bytě. Podmínkou je hrazení nákladů spojených se stavebními pracemi ze strany žadatelky. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.

26/2019 PROJEDNALA žádost Hospice Sv. Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec týkající se dotace na chod hospice a rozhodla se žádosti vyhovět v souladu s usnesením ZM č. 54/2017 částkou 13.480,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

27/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu neuvolněným členům Zastupitelstva města Hejnice. Ukládá tajemníkovi zásady předat zastupitelům a finančnímu odboru k seznámení.

28/2019 PROJEDNALA A ODMÍTLA nabídku vstupu města do Sdružení obcí Libereckého kraje. Ukládá tajemníkovi sdružení informovat.

29/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě. Důvodem je změna velikosti pozemku z důvodu prodeje části pozemku. Ukládá tajemníkovi informovat pachtýře a finanční odbor.

30/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Příkazní smlouvu mezi městem Hejnice a Novoborským dotačním centrem, z. s., Nám. Míru 103, 473 01 Nový bor týkající se administrace žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště – Základní škola Hejnice“. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

31/2019 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době Hejnických slavností a pověřuje starostu k dalšímu jednání s žadatelem.

32/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zrušení pronájmu pozemku v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pronajmout uvedený pozemek zveřejnit a informovat finanční odbor.

33/2019 PROJEDNALAžádost k udělení souhlasu k přijetí do domácnosti a udělení souhlasu k trvalého pobytu partnera dcery  žadatelky, se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.Jaroslav Demčák                                                                            Petr Zoreník

starosta                                                                           místostarosta

 

 

 

6.2.2019 10:28:04 | přečteno 236x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load