Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 22. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 16.12.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.303/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 231, 294, 296, 297, 298, 300, 301, 302/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229, 248, 264, 266, 273, 275, 289, 292, 293/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č. 299/2019

304/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti RM a ZM za rok 2019.

305/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2019.

306/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Odpisový plán města Hejnice na rok 2019 včetně odpisového plánu ZŠ a MŠ příspěvkové organizace Hejnice. Ukládá finančnímu odboru se plánem řídit a seznámit s plánem ředitele příspěvkové organizace.

307/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ pravidla pro Participativní část rozpočtu města. Ukládá starostovi výzvu k podávání návrhů zveřejnit.

308/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout ordinaci zubního lékaře v čp. 445, Nádražní, Hejnice, na pozemku p. č. st. 560. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

309/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

310/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru ordinace dětské lékařky v čp. 445, Nádražní, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

311/2019 RM PROJEDNALA žádost  Holce týkající se rekonstrukce koupelny v jeho nájemním bytě  a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět a finančnímu odboru zajistit rekonstrukci koupelny na počátku roku 2020.

312/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA cenovou přílohu pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem městem Hejnice a zhotovitelem firmou FCC Česká republika, spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, provozovna Frýdlant. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat.

313/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „FVE a VZT v budově ZŠ ve městě Hejnice“ s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník, která řeší činnosti při tomto dotačním projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

314/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA objednávku na zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na projekt „FVE a VZT v budově ZŠ ve městě Hejnice“ s firmou Energomex s.r.o., Uralská 770/6, 160 00 Praha 6. Ukládá starostovi podepsat příslušnou objednávku.

315/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IE - 12 – 4006114/VB/006 LB, týkající se pozemků p. č. 452/2, 1264/1, 1268/23, 1285, 1363 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

316/2019 RM PROJEDNALAA SCHVÁLILA Knihovní řád Městské knihovny v Hejnicích s účinností od 1. ledna 2020.

317/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice – Úprava plochy před vstupem do čp. 617“, kterým se stala firma JAM Group s. r. o., Luční 706, 464 01 Raspenava, s nejnižší nabídkovou cenou 319.019,36 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

318/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Směrnice pro oběh účetních dokladů předložené finančním odborem. Ukládá tajemníkovi seznámit zaměstnance s aktuální směrnicí.

319/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době Hejnických slavností A SOUHLASÍ s uzavřením nájemní smlouvy na jednotlivé ročníky slavností 2020, 2021 a 2022. Ukládá starostovi uzavřít smlouvu na uvedený pronájem.

320/2019 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk  v  Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

 

Jaroslav Demčák                      -     starosta města

Petr Zoreník                             -     místostarosta 

 

           
18.12.2019 10:10:40 | přečteno 213x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load