Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 21. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 02.12.2019 v 16.30 hodin v kanceláři starosty města.288/2019 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 270, 271, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287/2019 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229, 231, 248, 264, 266, 273, 275/2019

289/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2019. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

290/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

291/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2019 a výhledově v roce 2020.

292/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ plán práce ZM na rok 2020 a PROJEDNALA A SCHVÁLILA plán práce RM na rok 2020. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení.

293/2019 PROJEDNALA  Zásady poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Hejnice platné na rok 2020. Ukládá starostovi předložit zásady ZM ke schválení.

294/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vznik pracovního místa na Středisku služeb města Hejnice na dobu určitou od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pozici dělník pro úklid a údržbu města.

295/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA zvýšení poplatku pro svatby uzavírané od 1. ledna 2020 mimo úředně stanovenou místnost na částku 2.000,- Kč.Termín: 16.12.2019

296/2019 PROJEDNALA A SCHVALUJE od 1. ledna 2020 zvýšení příspěvků na obědy z rozpočtu města na částku 15,- Kč. Ukládá finančnímu odboru zajistit čerpání příspěvku.

297/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA roční poplatek za pronájem pozemku užívaného na: - zahrádky + rekreační účel, drobné stavby a pacht, skladování a manipulace, příjezdové cesty ve výši 3,- Kč/m- sekání trávy a drobná zemědělská činnost ve výši 0,20 Kč/m- garáže ve výši 43 Kč/m2

Ukládá tajemníkovi zajistit výběr poplatku od 1. ledna 2020.

298/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV - 12 – 4018289/VB/001 LB - Hejnice – Klášterní, ppč. 256/1, kvNN, týkající se pozemků p. č. 1255/1, 1249/5, 3655, 256/1, a st. 88/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

299/2019  PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru pronajmout části pozemků p. č. 809/1, 811/8, 811/9, 809/4, 63/3, 63/1, 63/6, 810/3, 765/99, 799/14 v k. ú. Hejnice, k účelu pořádání lunaparku v rámci Hejnických slavností na roky 2020 – 2022. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

300/2019 PROJEDNALAžádost Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace z. s. Liberec týkající se partnerství na anketě Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec 2019 a žádost ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

301/2019 PROJEDNALA žádost týkající se dotace na vznik dokumentárního filmu „O Jizerských horách“ a ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

302/2019 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru lékárny v čp. 303, Jizerská, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.


 

Jaroslav Demčák   -   starosta

Petr Zoreník    -    místostarosta

 


4.12.2019 13:13:23 | přečteno 299x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load