Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 20. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 18.11.2019 v 15.30 hodin v kanceláři starosty města.269/2019  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 232, 242, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268/2019 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229, 231, 248, 264, 266/2019

270/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi ředitele příspěvkové organizace města informovat.

271/2019 PROJEDNALA A UKLÁDÁ Základní škole a Mateřské škole, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investičního zpět zřizovateli ve výši 250.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele organizace.

272/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města. 

273/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ návrh rozpočtu města na rok 2020. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.

274/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ návrh investičních akcí na rok 2020.

275/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA střednědobý výhled rozpočtu města Hejnice na roky 2021 - 2022. Ukládá starostovi předložit návrh výhledu rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.

276/2019 PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

277/2019 PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

278/2019 PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

279/2019 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 445, Nádražní, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

280/2019 STANOVILA  s účinností od 1. ledna 2020 výši nájemného v nebytových prostorách v majetku města na 600,- Kč/m2/rok podlahové plochy. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv.

281/2019 PROJEDNALA A SCHVÁLILA členy Likvidační komise města Hejnice ve složení Ing. Petra Štromová, Dagmar Berková a Jiří Horák. Funkční období komise je do konce roku 2022.

282/2019 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnosprávní kontroly této příspěvkové organizace.

283/2019 PŘIDĚLILA byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

284/2019 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání domu v čp. 445, Nádražní, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

285/2019 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání domu v čp. 303, Jizerská, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

286/2019 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání domu v čp. 598 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.


 

 

 Jaroslav Demčák                     -    starosta

      Petr Zoreník                           -  místostarosta

 


20.11.2019 13:03:15 | přečteno 224x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load