Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 2. jednání rady města Hejnice konaného dne 21.01.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.8/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 262, 287/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

248/2018 a 2, 3, 4, 5, 6, 7/2019

9/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2018.

10/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. předloženou tajemníkem za rok 2018. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejnit.                                                                     

11/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost Hasičů Lužec týkající se pronájmu židlí na jejich Hasičský ples v Raspenavě 16. února 2019. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

12/2019 PROJEDNALAžádost nájemkyně týkající se udělení souhlasu k přijetí do domácnosti žadatelky, se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

13/2019 PROJEDNALAžádost nájemkyně, týkající se udělení souhlasu k přijetí do domácnosti partnera domácnosti žadatelky, se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

14/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4007505/VB/2 týkající se pozemků p. č. 1099/7, 1264/2 a 1264/3 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.                      

15/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV-12-4017343/VB/003 týkající se pozemku p. č. 1253/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

16/2019 RM PROJEDNALA žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Severní Čechy, z. s. místní organizace „Na Horní Smědé“ týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci dopravy pro účastníky „Plesu sněhových vloček“ v Bílém Potoce a rozhodla se žádost podpořit částkou 1.800,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

17/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ dopis Kláštera Hejnice týkající se setkání s radou města. Ukládá starostovi odpovědět.

18/2019 RM PŘIDĚLUJE byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

19/2019 RM PŘIDĚLUJE byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.                                                                    

20/2019 RM PROJEDNALA A STANOVUJE  s účinností od 01. 02. 2019 výši nájemného v bytech v majetku města na 42,- Kč za 1 m2 a měsíc. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv. 

21/2019 RM PROJEDNALA A USTANOVILA komisi na výběrové řízení pro pozici referenta kultury a cestovního ruchu. Ukládá tajemníkovi zajistit provedení výběrového řízení.


Jaroslav Demčák                                                                                                                                                                         Petr Zoreník

starosta                                                                                                                                                                                      místostarosta

 

 

 

23.1.2019 15:28:10 | přečteno 235x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load