Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 19. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 04. 11. 2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

251/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace o stavu městské kroniky předložené kronikářkou města Hejnic.

252/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice. Ukládá řediteli PO podat zprávu o přijetí opatření k odstranění nedostatků a tajemníkovi informovat ředitele PO. Termín: 02.12.2019

253/2019 RM PŘIDĚLILA byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 02.12.2019

254/2019 RM PŘIDĚLILA byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 02.12.2019

255/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedkyně Komise pro cestovní ruch o její činnosti a vyhodnocení turistické a rekreační sezóny 2019.

256/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 236, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229, 231, 232, 242, 248/2019

257/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 02.12.2019

258/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místav čp. 5 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 02.12.2019

259/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání domu v čp. 445, Nádražní, Hejnice, na pozemku p. č. st. 560. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 02.12.2019

260/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace týkající se převodu částky 250.000,- Kč z rezervního fondu školy do fondu investic. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele školy. Termín: 02.12.2019

261/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 151.100,- Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 1. října 2019 do 30. června 2020. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 02.12.2019

262/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se podpory akce „Fotbalový turnaj Ferdinandov“ konané 20. června 2020 A ROZHODLA se žádosti vyhovět poskytnutím vybavení města a mobilního pódia. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 02.12.2019

263/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace o vzdání se mandátu zastupitelky města podaného Ing. Michaelou Štainbruchovou. Ukládá tajemníkovi vyzvat náhradníka a připravit mu jmenování. Termín: 02.12.2019

264/2019 RM PROJEDNALAnávrh investic na rok 2020 do budovy ČOV a kanalizace Hejnice předložený ředitelem FVS, a.s. Frýdlant. Ukládá starostovi předložit návrh k projednání zastupitelstvu města.

265/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit.

266/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA předložený návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace, na rok 2020 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2021 – 2022. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace a starostovi zapracovat rozpočet do rozpočtu města na rok 2020.

 

Jaroslav Demčák, starosta                                                                                                                                                         
Petr Zoreník, místostarosta
7.11.2019 10:40:24 | přečteno 211x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load