Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 18. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 21.10.2019 v 16.15 hodin v kanceláři starosty města.236/2019 RM PROJEDNALA A ŽÁDÁ Městský úřad Frýdlant jako obec s rozšířenou působností o pořízení územní studie lokality X4 centra Hejnic. Ukládá tajemníkovi předat výpis usnesení pověřenému orgánu.

237/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

238/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu předsedkyně kulturní komise o její činnosti.

239/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

240/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 233, 234, 235/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229, 231, 232/2019

241/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh tajemníka městského úřadu na zvýšení platové třídy pro mistra Střediska služeb ze třídy 8 na třídu 9 s účinností od 1. ledna 2020. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor a pracovníka.

242/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci „Vtoková šachta a související práce“, kterým se stala firma Jaroslav Sotona – zednictví, Stavební sdružení, Zátiší 681, 463 62 Hejnice, s nejnižší nabídkovou cenou 163.915,11 Kč s DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

243/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 5/2019 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 101.479.695,54 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 96.939.436,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.540.258,60 Kč bude použit k financování akcí města v příštích letech.

244/2019 RM PROJEDNALA žádost Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s., Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3 týkající se dotace na pořízení prsního fantoma pro edukaci samovyšetření prsu na Frýdlantsku. ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

245/2019 RM PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant týkající se dotace na pořádání 21. ročníku soutěže Hejnický dřevorubec A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 7.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

246/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace týkající se převodu částky 200.000,- Kč z rezervního fondu školy do fondu investic na nákup elektrokotle pro školní kuchyň. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele školy.

247/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh smlouvy „Příkazní smlouva o správě cizího majetku“ s Mikroregionem Frýdlantsko týkající se správcování mobilního pódia Mikroregionu v prostorách města Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

248/2019 RM PROJEDNALA žádost vedení města Frýdlant týkající se poskytnutí finanční dotace na modernizaci nemocnice. Ukládá starostovi předložit žádost zastupitelstvu města k projednání.

249/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se umožnění použití adresy bydliště žadatele jako adresy jeho nové firmy a s žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

250/2019 RM PROJEDNALA přílohu č. 3 k Nájemní smlouvě týkající se Nechráněné únikové cesty. Ukládá finančnímu odboru zapracovat přílohu do nájemních smluv.


  Jaroslav Demčák  -  starosta

  Petr Zoreník - místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 


23.10.2019 13:07:38 | přečteno 334x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load