Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 16. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 23.09.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.211/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 204/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 176, 205, 206, 207, 208, 209, 210/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 113/2019

212/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečnostní situaci na území města.

213/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o zajištěnosti příprav na zimní období na úseku údržby komunikací a chodníků.

214/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

215/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2021 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

216/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.04.2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

217/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost  týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2021 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

218/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2021 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

219/2019 RM PROJEDNALA A ŽÁDÁ Městský úřad Frýdlant jako obec s rozšířenou působností o pořízení zastavovací studie lokality Z8 v Hejnicích vedle Skalního města. Ukládá tajemníkovi předat výpis usnesení pověřenému orgánu.

220/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. 192 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

221/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. 180 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

222/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 135.960,- Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 01.10.2019 do 30.06.2020. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

223/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ Výroční zprávu o činnosti školy a školek za školní rok 2018/2019 předloženou ředitelem příspěvkové organizace.

 

224/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

225/2019 RM PROJEDNALA žádost TJ Sokola Lázně Libverda, z. s. týkající se dotace na organizovaný běžecký závod Memoriál Ing. Františka Svobody – Běh lázeňským parkem 2019 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 2.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit

226/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk . Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

227/2019 RM SCHVALUJE smlouvu o dočasné adopci hrobového zařízení a ukládá tajemníkovi s touto smlouvou seznámit finanční odbor.

 Jaroslav Demčák Petr Zoreník

starosta místostarosta

 


25.9.2019 16:50:08 | přečteno 338x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load