Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 15. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 09.09.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.203/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 176/2019, vyjímá ze sledování usnesení č.: 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202/2019 a ruší usnesení č.: 197, 199/2019

204/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2019. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. 

205/2019 RM PROJEDNALA žádost paní Lenky Kubíkové týkající se pronájmu kina dne 25. září 2019 pro projekci a besedu na téma Týden pro klima a s žádostí SOUHLASÍ za domluvených podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

206/2019 RM PROJEDNALA žádost zapsaného spolku Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Hejnické babí léto, konané dne 21. září 2019 a ROZHODLA se akci podpořit bezplatným pronájmem kina, divadelní přístavby, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

207/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a s žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

208/2019 RM PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci Memoriálu Alexandra Juklíčka A ROZHODLA se žádost podpořit částkou 3.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

209/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. října 2019 do 30. září 2020 a s žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

210/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Jaroslav Demčák-       starosta

Petr Zoreník                  -místostarosta

 


12.9.2019 9:52:36 | přečteno 238x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load