Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 14. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 26.08.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

180/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 113, 176/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:185, 230/2018, 111, 112, 143, 153, 161, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 170/2019

181/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka o činnosti a  chodu městského úřadu za rok 2018.

182/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Směrnici pro oběh účetních dokladů s platností od 1. září 2019. Ukládá pracovníkům úřadu se touto směrnicí řídit.

183/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o budoucí smlouvě kupní – Kanalizace pro veřejnou potřebu  na stavbu „Prodloužení kanalizace na p. p. č. 1256 a 1255/1 v k. ú. Hejnice“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

184/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o budoucí smlouvě kupní – Kanalizace pro veřejnou potřebu na stavbu „Prodloužení tlakové kanalizace na p. p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

185/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE pronájem pozemku p. č. 98/2 v k. ú. Hejnice na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

186/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA od 1. září 2019 vznik pracovního místa na Středisku služeb města Hejnice. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na vzniklou pracovní pozici.

187/2019 RM PROJEDNALAžádost týkající se dotace na cyklistický závod Smědava Cup 2019 a se žádostí SOUHLASÍ formou dotace 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

188/2019 RM PROJEDNALAžádost Mezinárodního centra duchovní obnovy týkající se dotace na Trhací mapu Jizerských hor - Hejnicko a se žádostí SOUHLASÍ formou dotace 28.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

189/2019 RM PROJEDNALAžádost Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem týkající se dotace na Oslavu 60. výročí založení Domova důchodců a se žádostí SOUHLASÍ formou dotace 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

190/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se povolení záboru části účelové komunikace na Ferdinandově kvůli stavbě lešení při rekonstrukci domu.Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli a zajistit výběr poplatku za zábor.

191/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

192/2019 RM PROJEDNALA žádost  týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

193/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE pronájem pozemku p. č. 793/6 v k. ú. Hejnice  na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

194/2019 RM PROJEDNALAžádost nájemkyně týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatelky, se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

195/2019 RM ROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání domu v čp. 598 Hejnice, na pozemku p. č. st. 1016. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

196/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA přílohu č. 2 k Organizačnímu řádu městského úřadu, Personální potřebu zaměstnanců MěÚ a organizací MěÚ. Ukládá tajemníkovi přílohu zapracovat do Organizačního řádu.

197/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost o výměnu bytů . Ukládá finančnímu odboru vypracovat nové nájemní smlouvy a informovat žadatelky.

198/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

199/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

200/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

201/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

202/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

 

 

Jaroslav Demčák     -  starosta 

Petr Zoreník - místostarosta

 


2.9.2019 12:30:32 | přečteno 281x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load