Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 12. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 10.06.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.151/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230/2018 111, 112, 113, 133, 143, 150/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149/2019

152/2019 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění schválených akcí města pro rok 2019.

153/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE návrh ocenění „Pocta starosty města“ podle podkladů Kulturní komise města. Ukládá starostovi předat ocenění zvoleným osobnostem.

154/2019 RM VZALA NA VĚDOMÍ rezignaci člena komise cestovního ruchu Mgr. Petra Kozlovského na své členství v komisi ke dni 31. květnu 2019.

155/2019 RM ROZHODLA jmenovat na uvolněné místo v komisi cestovního ruchu Mgr. Lenku Kubíkovou od 1. července 2019. Ukládá tajemníkovi informovat předsedkyni komise.

156/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 11. června 2019. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu

157/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-124008115/VB/1 týkající se pozemku p. č. 3512 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

158/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Dohodu o společném záměru s firmou Smart cloud, s. r. o., Jaurisova 515/4, Praha 4 na akci „Pokrytí bílých míst internetu na Frýdlantsku“. Ukládá starostovi dohodu uzavřít.

159/2019 RM PROJEDNALAžádost nájemce týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatele a k trvalému pobytu, se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.               

160/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru prodejny v Jizerské ulici čp. 300, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. července 2019 do 30. června 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. 

161/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek poptávkového řízení na prodej nepotřebného automobilu Praga V3S fekál z majetku města. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a starostovi podepsat s vítězem příslušnou kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.            

162/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Jaroslav Demčák                -       starosta

Petr Zoreník  -                      místostarosta


17.6.2019 10:01:35 | přečteno 281x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load