Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 11. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 27.05.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.142/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230/2018 a 111, 112, 113, 133, 141/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 114, 121, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/2019

143/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2018. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení.

144/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se podpory akce „Fotbalový turnaj Ferdinandov“ konané 29. června 2019 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000,- Kč a poskytnutím vybavení města. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

145/2019 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška týkající se bezplatného pronájmu koupaliště a poskytnutí nutného technického zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa 2019“, který proběhl 25. května 2019 a s pronájmem prostor i poskytnutím  technického vybavení SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

146/2019 RM PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru  a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. června 2019 do 31. května 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

147/2019 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

148/2019 RM VZALA NA VĚDOMÍ ukončení pronájmu parkovacího stání. Ukládá tajemníkovi uvědomit finanční odbor.

149/2019 RM VZALA NA VĚDOMÍ ukončení pronájmu parkovacího stání. Ukládá tajemníkovi uvědomit finanční odbor.

150/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Vybavení odborných učeben ZŠ Hejnice“, kterým se stala firma AV MEDIA, a. s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou 2.324.982,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

 

 Jaroslav Demčák          - starosta 

 Petr Zoreník                 - místostarosta

 


30.5.2019 12:33:36 - aktualizováno 30.5.2019 12:43:23 | přečteno 145x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load