Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 10. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 13.05.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.127/2019 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedkyně Kulturní komise o přípravě Hejnických slavností 2019.

128/2019 RM Vzala na vědomí informaci mistra Střediska služeb o činnosti této organizace města.

129/2019 RM Vzala na vědomí informaci vedoucího kina o činnosti této organizace města.

130/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230/2018 a 111, 112, 113, 114, 121/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 42, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126/2019

131/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE žádost týkající se odkoupení přívěsu na vodu. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a mistru střediska služeb dotčený přívěs po zaplacení částky vydat.

132/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

133/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Smlouvu o zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou HAIDA GORDIC DISTRIBUTOR na období květen 2019 – duben 2021. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.134/2019

134/2019 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + kk  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

135/2019 RM PROJEDNALA žádost spolku Společně pro Hejnice týkající se podpory kulturní akce Májové veselice, konané dne 24. května 2019 a ROZHODLA se akci podpořit bezplatným pronájmem vybavení. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

136/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE pronájem nebytových prostor vestibulu kina v čp. 3, Jizerská, Hejnice, zapsanému spolku Za lepší Hejnice na dobu určitou od 1. června 2019 do 31. května 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

137/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE žádost týkající se umožnění vybudování dřevěné pergoly u domu čp. 376, P. Bezruče pod podmínkou dodržení všech nutných postupů stavebního řízení a přístupnosti všem nájemníkům domu. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

138/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA pronajmout garáž u čp. 387, P. Bezruče, Hejnice na základě jeho žádosti. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

139/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se ceny převedení nově budované kanalizační stoky do majetku města Hejnice a SOUHLASÍ s odkupem uvedené stoky. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

140/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLAo záměru města prodat pozemek p. č. 2985/1 v k. ú. Hejnice.Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

141/2019 RM PROJEDNALA podporu Mezinárodního centra duchovní obnovy Hejnice formou dotace na údržbu historického objektu kláštera, kulturní památky, a rozhodla o udělení dotace ve výši 30.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi MCDO Hejnice informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

 

 

Jaroslav Demčák                 - starosta

Petr Zoreník                        - místostarosta

 


30.5.2019 12:48:28 | přečteno 261x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load