Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 1. jednání rady města Hejnice konaného dne 09.01.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.1/2019PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 248, 262, 287/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:261, 267, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 301/2018

2/2019 PROJEDNALA žádost Domova U Spasitele, střediska DM CČSH Frýdlant týkající se poskytnutí finanční dotace na provoz sociální služby domova pro seniory v roce 2019 a rozhodla se žádost podpořit částkou 25.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

3/2019 PROJEDNALA žádost Diecézní charity Litoměřice, církevní právnické osoby týkající se poskytnutí finanční dotace na provoz Charitní pečovatelské služby a rozhodla se žádost podpořit částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

4/2019 PROJEDNALA žádost o.p.s. Snílek Staré Splavy týkající se poskytnutí finanční dotace na sociální službu Snílkova domu a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

5/2019 PROJEDNALA žádost společnosti Hoši v koši týkající se podpory akce zimní balónové fiesty v Hejnicích – Cimrmanova žárovka 2019 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou  4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

6/2019 PROJEDNALA A SCHVALUJE ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 10.01.2019. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

7/2019 PROJEDNALA A SCHVALUJE aktualizaci Přílohy č. 3 Pravidel rozpočtového procesu pro Základní školu a Mateřskou školu, Hejnice, okres Liberec, příspěvkovou organizaci. Ukládá tajemníkovi předat přílohu řediteli organizace a řediteli organizace se touto přílohou řídit.

Jaroslav Demčák             - starosta

      Petr Zoreník                   - místostarosta

         

 

 

 

14.1.2019 12:13:48 | přečteno 232x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load