Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 9. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 02.05.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

95/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 224/2017,   13, 54, 57, 58, 78, 90/2018  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 35, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94/2018

96/2018 VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedy Komise pro cestovní ruch o její činnosti.

97/2018 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

98/2018 ROZHODLA o vypovězení nájmu prostoru sloužícímu k podnikání na základě smlouvy č. 10/2018, z důvodu špatné platební morálky nájemce. Ukládá starostovi nájemní smlouvu ukončit výpovědí.

99/2018 ROZHODLA o záměru města pronajmout ordinaci zubního lékaře v čp. 445 Nádražní,463 62 Hejnice, na pozemku p. č. st. 560 v k. ú. Hejnice od 1. června 2018. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

100/2018 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3511/2 v k. ú Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

101/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, 463 62 Hejnice na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.04.2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

102/2018 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ výpověď z nájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, 463 62 Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat nájemce a finanční odbor.

103/2018 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části pozemku p. č. 793/14 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

104/2018 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části pozemku p. č. 3521 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

105/2018 PROJEDNALA  A VZALA NA VĚDOMÍ stav hlasování návrhů Participativního rozpočtu města. Ukládá starostovi předložit výsledky ke schválení ZM.

 


Jaroslav Demčák                                                                                                                                                                         Jiří Horák

starosta                                                                                                                                                                              místostarosta

 

 

 

7.5.2018 9:17:32 | přečteno 192x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load