Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 8. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 18. 04. 2018 v 16.00 hodin v KLÁŠTEŘE V HEJNICÍCH

Rada města:

85/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 224/2017   13, 35, 54, 57, 58, 78/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84/2018

86/2018 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice týkající se podpory akce „Pálení čarodějnic“ konané 30. dubna 2018 a ROZHODLA SE ŽÁDOSTI VYHOVĚT částkou 4.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

87/2018 PROJEDNALA žádost spolku Sdružení osadníků Ferdinandova týkající se podpory akce „Pálení vatry - čarodějnice“ konané 28. dubna 2018 a ROZHODLA SE ŽÁDOSTI VYHOVĚT částkou 3.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

88/2018 PROJEDNALA nabídku HZS Libereckého kraje  na podporu akce Mistrovství republiky v požárním sportu a žádost ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

89/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

90/2018 PROJEDNALA A SCHVALUJE Smlouvu o zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou Holubová advokáti s. r. o., Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha, IČ 246 86 727. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

91/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  na stavbu kanalizační přípojky pod komunikací týkající se pozemku. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

92/2018 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. 105/3 pro účely výstavby garáže. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

93/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost o výměnu bytů . Ukládá finančnímu odboru vypracovat nové nájemní smlouvy a informovat žadatele.

94/2018 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce fasády bytového domu čp. 300 Hejnice“, kterým se stala firma REN-LOK s. r. o., Rižská 374, Liberec 8, s nejnižší nabídkovou cenou 608.529,86,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.


Jaroslav Demčák                                                                                                                                                                Jiří Horák

starosta                                                                                          místostarosta

 

 

 

24.4.2018 10:17:54 | přečteno 203x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load