Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 04. 04. 2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města:

67/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 224/2017,  13, 35, 54, 57, 58/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/2018

68/2018 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o zhodnocení zimní údržby a úklidu města po zimním období. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

69/2018 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plánované propagaci Hejnic v aktuálním roce.

70/2018 PROJEDNALA žádost firmy ADAPTO, spol. s r. o., Klášterní 92, Hejnice týkající se pronájmu nebytového prostoru v hale města na pozemku p. č. 32/1 v k. ú. Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek, s termínem do 30. dubna 2023. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 18.04.2018

71/2018 PROJEDNALA žádost Veterinární praxe MVDr. Hlávka, Čapkova 1089, 464 01 Frýdlant týkající se pronájmu nebytového prostoru veterinární ordinace v čp. 3, Jizerská, Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek, s termínem do 30. dubna 2023. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

72/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA členy konkurzní komise do konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, za KÚ: JUDr. Helenu Vaškovou, ČŠI: PhDr. Miloslavu Paclíkovou, pedagogické pracovníky ZŠ: Mgr. Janu Pospíšilovou, školskou radu: Mgr. Erika Hillebranda, odborníka v oblasti státní správy: Mgr. Petra Chvojku, zřizovatele: Jaroslava Demčáka a Libora Juklíčka, kterého zároveň určuje jako předsedu komise. Tajemníka komise schvaluje Mgr. Karla Kopeckého. Ukládá starostovi zaslat členům konkurzní komise jmenování.

73/2018 PROJEDNALA žádost TJ Sokola Lázně Libverda, z. s. týkající se dotace na organizovaný běžecký závod Memoriál Oldřicha Hrdličky 2018 – 58. ročník a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 2.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

74/2018 PROJEDNALA žádost Hospice Sv. Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, týkající se dotace na chod hospice a rozhodla se žádosti vyhovět v souladu s usnesením ZM č. 54/2017 částkou 13.565,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

75/2018 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška týkající se bezplatného pronájmu kina a poskytnutí nutného technického zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa 2018“, který proběhne 26. 5. 2018 a s pronájmem kina i poskytnutím  technického vybavení souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

76/2018 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2018“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou6.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

77/2018 PROJEDNALA žádost manželů Benešových týkající se koupě pozemku p. č. 3511/2 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

78/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA kupní smlouvu na vozidlo Škoda Fabia combi,  s kupní cenou 40.000,00 Kč. Ukládá starostovi smlouvu podepsat a finančnímu odboru vyplatit uvedenou částku.

79/2018 PROJEDNALAA SCHVÁLILA rozpočtové opatření číslo 3/2018 týkající se úprav položky výdajů kolem nákupu vozidla pro potřebu Služeb je nyní v celkové výši příjmů po úpravě 74.928.719,63 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 64.565.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.363.719,63 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

80/2018 PROJEDNALA nabídku společnosti Centrum české historie, o. p. s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, na podporu akce vydání knihy „S odvahou v srdcích – II. díl“ a žádost ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

81/2018 PROJEDNALA žádost týkající se zapůjčení pivních setů na svatbu 25. – 28. května 2018 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

82/2018 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

83/2018 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

84/2018 PROJEDNALA podnět rodičů ohledně používání polotovarů a surovin ve školní jídelně a ukládá řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice předložit poměr používaných surovin v rámci měsíčního jídelníčku.


 

 

 

Jaroslav Demčák                                                                                                                                                                                                            Jiří Horák

starosta                                                                                                                                                                                                                    místostarosta

 

 

 

9.4.2018 13:19:41 | přečteno 173x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load