Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 6. jednání Rady města Hejnice konaného dne 19.03.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

53/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 224/2017 ,13, 35/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2018

54/2018 RM PROJEDNALA  A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

55/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2017. Rada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 56/2018 RM PROJEDNALA A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2017. SCHVALUJE převod části hospodářského výsledku ve výši 119 614,68 Kč do fondu investic, který bude použit na akce zvětšení a opravy terasy, rozvodná skříň v kotelně, nátěr podlahy šaten staré budovy, linolea do nové budovy, rolety do oken staré budovy a rekonstrukci rozvodu vody v odborné učebně. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

57/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE nájemní smlouvu na pozemek p. č. 1356/1 řeka Smědá, týkající se projektu „Rekonstrukce mostu u pětky“ s Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové na dobu určitou po dobu rekonstrukce. Ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

58/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace rekonstrukce 23 ks domovních předávacích stanic“, kterým se stala firma Projektová kancelář Pinkas, Republikánská 45, 312 04 Plzeň, s nejnižší nabídkovou cenou 661.920,00 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

59/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku části zahrady p. č. 793/6 a 793/28 v k. ú. Hejnice ke zřízení zahrádky a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

60/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA nabídku pojistné smlouvy města doplněnou o pojištění výkonu úředníků a zvýšení limitu odpovědnosti zastupitelů. Ukládá starostovi zajistit změnu pojistné smlouvy.

61/2018 RM PROJEDNALA výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodina Země 2018“ týkající se symbolického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení 24. března 2018 a rozhodla se k výzvě připojit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a místostarostovi zhasnutí zajistit.

62/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se povolení využití klubovny klubu důchodců v domě čp. 617 k malé rodinné oslavě v termínu 24. března 2018 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

63/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se zapůjčení mobilního WC na oslavu 16. – 17. června 2018 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

64/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se souhlasu s použitím znaku města Hejnice na pamětních odznacích žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

65/2018 RM PROJEDNALA nabídku společnosti Spa Resort Libverda na podporu akce „Otevření lázeňské sezóny 2018 a svěcení lázeňských pramenů a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

66/2018 RM PŘIDĚLUJE byt v čp. 617 Lázeňská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.


Jaroslav Demčák, starosta

Jiří Horák,místostarosta

 

 

21.3.2018 16:38:44 - aktualizováno 21.3.2018 16:43:06 | přečteno 179x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load