Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 5. jednání Rady města Hejnice konaného dne 05.03.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města:

41/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 224/2017,   13, 35/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 24, 38, 39, 40/2018

 42/2018 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění  přípravy investičních akcí roku 2018.

43/2018 PROJEDNALA A SCHVALUJE pravidla pro odměňování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele PO.

44/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA podmínky konkurzního řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá tajemníkovi zajistit zveřejnění.

45/2018 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout veterinární ordinaci v čp. 3, Jizerská ulice, Hejnice, na pozemku st. č. 172/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

46/2018 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout sklad v čp. 446, Klášterní ulice, Hejnice, na pozemku st. č. 32/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.¨

47/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, na stavbu „16010-043667 VPIC Hejnice(LB), chodník od čp. 71, SO401“  týkající se pozemků p. č. 932/14, 1320/1, 859/10 a 927/23 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

48/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4008115/VB/1 týkající se pozemku p. č. 3512 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

49/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu městského úřadu Hejnice. Ukládá tajemníkovi zajistit seznámení zaměstnanců s pravidly fondu.

50/2018 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 617 Lázeňská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

51/2018 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 387 P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

52/2018 PROJEDNALA a posoudila podané návrhy občanů na realizaci v rámci participativní části rozpočtu a ROZHODLA o zařazení do ankety pro hlasování veřejnosti podle tabulky v příloze č. 1. Ukládá tajemníkovi vyhlásit hlasování veřejnosti. Jaroslav Demčák                                                                                                                                                                                             Jiří Horák

 starosta                                                                                                                 místostarosta

 

 

 

7.3.2018 15:28:32 | přečteno 225x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load