Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 3. jednání rady města Hejnice konaného dne 05.02.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

rada města:

23/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 224/2017,  13/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22/2018

24/2018 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2017 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM  ke schválení.

25/2018 PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu místostarosty o hlavních úkolech roku 2018 z pohledu střediska MH a SBH.

26/2018 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce bytu v ulici Nádražní čp. 366, Hejnice“, kterým se stala firma REN-LOK s. r. o., Rižská 374, Liberec 8, s nejnižší nabídkovou cenou 390.245,00 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

27/2018 PROJEDNALAA SCHVALUJE rozpočtové opatření číslo 1/2018 týkající se úprav položky přijatých transferů ve věci prezidentských voleb. Rozpočet je nyní v celkové výši příjmů po úpravě 74.928.719,63 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 64.935.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9.993.719,63 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

28/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy Ještědská stavební společnost, s. r. o., Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, ve výši 10.000,00 Kč, který je určen na dary pro konání školkového plesu. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

29/2018 PROJEDNALA žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Severní Čechy, z. s. místní organizace „Na Horní Smědé“ týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci dopravy pro účastníky „Plesu pod hvězdami“ v Bílém Potoce a rozhodla se žádost podpořit částkou 1.500,00 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

30/2018 PROJEDNALA žádost společnosti Hoši v koši týkající se podpory akce zimní balónové fiesty v Hejnicích – Cimrmanova žárovka 2018 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou4.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

31/2018 PROJEDNALA  a vzala na vědomí stížnost nájemníků čp. 601 Hejnice týkající se žádosti o pomoc s neúnosným štěkáním psů v areálu Policie ČR Hejnice. Ukládá starostovi předat žádost o vyřešení stavu vedení Policie ČR Hejnice a tajemníkovi odpovědět autorovi stížnosti.                                            

32/2018 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v čp. 531/1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

33/2018 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 617, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

34/2018 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 5, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

35/2018 PROJEDNALA a schválila vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ a MŠ Hejnice před koncem funkčního období současného vedení. Ukládá tajemníkovi zajistit konkurz.

Jaroslav Demčák, starosta

Jiří Horák, místostarosta


 

7.2.2018 12:40:11 | přečteno 223x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load