Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání


- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

z 22. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 17.12.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


 

291/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 248, 261, 262, 267, 287 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 238, 250, 263, 272, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 266/2018

292/2018 RM PROJEDNALAA VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti RM a ZM za rok 2018.

293/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ  zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2018.

294/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA cenovou přílohu pro rok 2019 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem městem Hejnice a zhotovitelem firmou FCC Česká republika, spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, provozovna Frýdlant. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat.


295/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Odpisový plán města Hejnice na rok 2018 včetně odpisového plánu ZŠ a MŠ příspěvkové organizace Hejnice. Ukládá finančnímu odboru se plánem řídit a seznámit s plánem ředitele příspěvkové organizace.

296/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská, Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

297/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

298/2018 RM PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci startovného družstev dospělých a dětí na hasičských soutěžích a rozhodla se žádost podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

299/2018 RM PROJEDNALA A ROZHODLAo záměru města pronajmout ordinaci zubního lékaře v čp. 445 Nádražní, Hejnice, na pozemku p. č. st. 560. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

300/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA organizační řád Hejnických slavností platný od roku 2019.

301/2018 RM PROJEDNALAžádost nájemkyně týkající se udělení souhlasu k přijetí do domácnosti partnera žadatelky, se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

302/2018 RM PŘIDĚLUJE byt v  Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.                                                                                                                                                                                                               

303/2018 RM PROJEDNALA A ROZHODLAo zrušení výběrového řízení na pozici referenta kultury a cestovního ruchu. Ukládá tajemníkovi zveřejnit nové výběrové řízení na tuto pozici.


 

 

 

Jaroslav Demčák            -    starosta

Petr Zoreník                   -    místostarosta


 

19.12.2018 15:33:42 | přečteno 183x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load