Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání


- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

z 21. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 03.12.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

277/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 238, 248, 250, 261, 262, 263, 267, 272, 275, 276/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 257, 260, 264, 265, 268, 269, 271, 273, 274/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č. 266, 270/2018

278/2018 RM PROJEDNALA  A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2018. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

279/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ plán práce ZM na rok 2019 a PROJEDNALA A SCHVÁLILA plán práce RM na rok 2019. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení.                                                                                                       

280/2018 RM ROZHODLA ustanovit komisi cestovního ruchu. Jmenuje předsedkyní komise Mgr. Šárku Mazánkovou a jako členy komise Ing. Lucii Podhorovou MSc., Mgr. Alenu Sochorovou, Mgr. Petra Kozlovského a pana Zdeňka Polívku.

281/2018 RM ROZHODLA ustanovit kulturní komisi. Jmenuje předsedkyní komise Ing. Annu Votavovou a jako členy kulturní komise paní Evu Prokešovou, Ing. Stanislava Budku, pana Zdeňka Polívku, Antonína Noska, Petra Zoreníka a Jaroslava Demčáka.

282/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

283/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se zrušení pronájmu pozemku v k. ú. Hejnice z důvodu neplacení nájmu a nedodržování nájemní smlouvy a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi vyvěsit záměr města o pronájmu pozemku a informovat nájemce a finanční odbor.

284/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IE-12-4004623/VB/01, týkající se pozemků p. č. 1345, 1350, 1351 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

285/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu a k přijetí do domácnosti přítele žadatelky, se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

286/2018 RM PROJEDNALAA SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu vestibulu kina za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.

287/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení užívání části pozemku v k. ú. Hejnice jako vjezdu na pozemek žadatele a se žádostí souhlasí. Ukládá místostarostovi zajistit osazení dopravní značky zákaz stání a tajemníkovi žadateli odpovědět.                                                                                                                                                             

288/2018 RM PROJEDNALA žádost Jednoty bratrské Hejnice týkající se schválení působnosti SAS – sociálně aktivizační služba pro seniory a tělesně postižené na území Hejnic a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi žadateli vystavit prohlášení o souhlasu a tajemníkovi žadateli odpovědět.                                                                                             

289/2018 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1  v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

290/2018 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.


Jaroslav Demčák               -    starosta                                                               

Petr Zoreník                      -    místostarosta

         

 

 

10.12.2018 12:12:49 | přečteno 170x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load