Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání


- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

z 20. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 19. 11. 2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.254/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 238, 248, 250/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:223, 247, 249, 251, 253/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 252/2018

255/2018 RM VZALA NA VĚDOMÍ  informaci starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

256/2018 RM VZALA NA VĚDOMÍ  informaci starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2018 a výhledově v roce 2019.         

257/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi ředitele příspěvkové organizace města informovat.                                                                                                           

258/2018 RM PROJEDNALAA VZALA NA VĚDOMÍ zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly této příspěvkové organizace.                                                        

259/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města.                                                                                              

260/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 20. listopadu 2018. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

261/2018 RM PROJEDNALA A ROZHODLA s platností od 1. ledna 2019 o vzniku pracovního místa na středisku služeb. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pracovní pozici zedník – údržbář.                                                      

262/2018 RM PROJEDNALA A ROZHODLA s platností od 1. ledna 2019 o vzniku pracovního místa na městském úřadě. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pracovní pozici referent kultury a cestovního ruchu.                                                                             

263/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA zadávací podmínky na poptávkové řízení na pracovní pozici referent kultury a cestovního ruchu města Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pracovní místo obsadit, zveřejnit.                                                                 

264/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE nové znění „Řádu veřejného pohřebiště“ a zvýšení poplatku za užívání hrobového místa – hrobka za 3 000,- Kč na 10 let s účinností od 1. ledna 2019. Ukládá tajemníkovi zveřejnit nový řád.                                                 

265/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE nové znění „Ceníku vstupného koupaliště Hejnice s účinností od 1. ledna 2019. Ukládá tajemníkovi zveřejnit nový ceník.

266/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, na dobu určitou od 1. prosince 2018 do 30. listopadu 2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

267/2018RM PROJEDNALA žádost Domova U Spasitele, střediska Husitské diakonie týkající se poskytnutí finanční dotace na poskytování sociálních služeb – domova pro seniory ve Frýdlantu pro rok 2019 a rozhodla se žádost projednat na počátku roku 2019. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.                                                           

268/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.                                                                                                 

269/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.                                                                                                                 

270/2018 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

271/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE předložený návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace, na rok 2019 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020 – 2021. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace a starostovi zapracovat rozpočet do rozpočtu města na rok 2018.

272/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ návrh rozpočtu města na rok 2019. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.

273/2018 RM PROJEDNALA nabídku firmy ČEZ ESCO a. s. Praha na dodávky elektrické energie pro příští období a rozhodla o přijetí nabídky na dobu 24 měsíců od 1. ledna 2019. Ukládá starostovi podepsat doklady o přijetí nabídky.                                                                 

274/2018 RM PROJEDNALA  A VZALA NA VĚDOMÍ návrh investičních akcí na rok 2019.

275/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE střednědobý výhled rozpočtu města Hejnice na roky 2020 - 2021. Ukládá starostovi předložit návrh výhledu rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.                                                                                               

276/2018 RM PROJEDNALA A VYHODNOTILA nabídky zájemců o autokemp v Hejnicích a na základě předložených podkladů rozhodla, že nejvhodnější nabídkou od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2023 je nabídka firmy NUDA-NE s. r. o. Kokořínská 1809/68 Mělník. Ukládá tajemníkovi zájemce informovat a starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.


 

Jaroslav Demčák                - starosta

Petr Zoreník                        - místostarosta

     

 

 

 

21.11.2018 16:18:23 - aktualizováno 21.11.2018 16:19:49 | přečteno 187x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load