Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 2. jednání rady města Hejnice konaného dne 22. 01. 2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města:

8/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 224/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 223, 259/2017 2, 3, 4, 5, 6, 7/2018

9/2018 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2017.

10/2018 PROJEDNALA A SCHVALUJE ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 23. 1. 2018. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

11/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se realizace rekonstrukce koupelnového jádra v jejich bytě. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

12/2018 PROJEDNALAa vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. předloženou tajemníkem za rok 2017. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejnit.

13/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se realizace zřízení veřejného osvětlení na komunikaci města u domu v ulici Jizerská. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a místostarostovi realizaci osvětlení zajistit.

14/2018 SCHVALUJE pronájem nebytových prostor ordinace v čp. 445 Nádražní ulice Hejnice,  na dobu určitou a to do 31. ledna 2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. 

15/2018 SCHVALUJE pronájem nebytových prostor skladu u čp. 387 ulice P. Bezruče Hejnice,  na dobu určitou a to do 31. ledna 2023. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

16/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost Hasičů Lužec týkající se pronájmu stolů a židlí na jejich Hasičský ples v Raspenavě 17. února 2018. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

17/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4007886/VB/3, týkající se pozemků p. p. č. 1201/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

18/2018 PROJEDNALA  A SCHVÁLILA organizační řád Hejnických slavností platný od roku 2018.

19/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Plán kontrolní činnosti na rok 2018 předložený finančním odborem.

20/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Místní akční plán vzdělávání v ORP Frýdlant. Ukládá starostovi plán podepsat.

21/2018  PROJEDNALA A SCHVÁLILA Domovní řád pro nájemní byty v majetku města Hejnice s platností od 23. ledna 2018.

22/2018  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 617 Lázeňská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.


Jaroslav Demčák  - starosta 

Jiří Horák -  místostarosta

 

25.1.2018 13:16:45 | přečteno 187x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load