Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání


- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

z 18. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 22.10.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


230/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

231/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 223, 240, 243, 244/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 228, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242/2018

232/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu kina 21. listopadu 2018 pro školní představení. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru zajistit výběr nájemného předem.

233/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4008648/VB/1 týkající se pozemku p. č. 216/1, 222/1, 224, 3575 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

234/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly této příspěvkové organizace.

235/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozpočtové opatření číslo 7/2018 týkající se úprav položky výdajů kolem komunálních voleb. Rozpočet je nyní v celkové výši příjmů po úpravě 78.352.470,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 68.296.308,80 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.056.161,22 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

236/2018 RM PROJEDNALA žádost Diecézní charity Litoměřice, církevní právnické osoby týkající se poskytnutí finanční dotace na provoz Charitní pečovatelské služby v Hejnicích pro rok 2019 A ROZHODLA se žádost projednat na počátku roku 2019. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

237/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh Lesů ČR, s. p. Hradec Králové týkající se standardizace geografického názvosloví u dvou vodních nádrží v katastru Hejnic. Vodní plochy budou mít názvy Na Kozí stezce a Lesní rybník. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

238/2018 RM PROJEDNALAnávrh investic na rok 2019 do budovy ČOV Hejnice předložený ředitelem FVS a. s., Frýdlant. Ukládá starostovi předložit návrh k projednání zastupitelstvu města.

239/2018 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 . Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

240/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA zadávací dokumentaci na pronájem Autokempu Hejnice a upřesnila podmínky. Ukládá starostovi záměr města autokemp pronajmout, zveřejnit.


Jaroslav Demčák       -   starosta                                                                             

Jiří Horák   -   místostarosta

 

 

 

24.10.2018 11:14:25 | přečteno 226x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load