Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání


- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

ze 17. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 08.10.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


230/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace o stavu městské kroniky předložené kronikářkou Hejnic.

231/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečnostní situaci na území města.

232/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 223, 228/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 211, 216, 218, 225, 226, 227, 229/2018

233/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

234/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o stavu a vývoji nezaměstnanosti na území města.

235/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost vedoucí městské knihovny týkající se uspořádání přednášky v knihovně na téma „Voda základ života“. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.            

236/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Nařízení města č. 4/2018, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Hejnice. Ukládá tajemníkovi nařízení zveřejnit a starostovi zajistit označení města

237/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 98.572,- Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 2. října 2018 do 30. června 2019. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat

238/2018 RM PŘIDĚLUJE byt v čp. 5, Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

239/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení prodloužení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou jednoměsíčního prodlužování smlouvy a bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

240/2018 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat pozemek p. č. 291/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zveřejnit a zajistit znalecký posudek.

241/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 15. října 2018 do 30. dubna 2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

242/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. října 2018 do 30. září 2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

243/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE nájemní smlouvu na pozemek p. č. 1356/1 řeka Smědá, týkající se projektu rekonstrukce mostu u objektu čp. 5 s Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové na dobu určitou po dobu rekonstrukce. Ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

244/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo 6DHM180xxx s firmou Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové na akci „Rekonstrukce mostu u pětky“ týkající se pozemku 1356/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

245/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ Výroční zprávu o činnosti školy a školek za školní rok 2017/2018 předloženou ředitelem příspěvkové organizace.


Jaroslav Demčák  - starosta                                                                                 

Jiří Horák - místostarosta

       

 

 

11.10.2018 8:25:29 | přečteno 179x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load