Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání


- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

z 16. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 24.09.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.224/2018

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:

185, 211, 216, 218, 223/2018

 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

106/2017, 204, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222/2018

 

225/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit.

Termín: 08.10.2018

226/2018

RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

Termín: 08.10.2018

227/2018

RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ žádost týkající se změny územního plánu a rozhodla se předat tuto žádost zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k projednání. 

Termín: 26.09.2018

228/2018

RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat pozemky p. č. 93 a 92/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemky prodat zveřejnit a zajistit znalecké posudky.

Termín: 08.10.2018

229/2018

RM SCHVALUJE pronájem nebytových prostor prodejny v čp. 299 Jizerská, Hejnice, na dobu určitou a to od 1. října 2018 do 30. září 2023. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 08.10.2018

 

Jaroslav Demčák  -  starosta 

Jiří Horák - místostarosta


 

 

 

26.9.2018 11:00:41 - aktualizováno 26.9.2018 11:01:26 | přečteno 201x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load