Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 15. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 10. 09. 2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.210/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106/2017, 185, 204/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209/2018

211/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2018. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. 

Termín: 26.09.2018

212/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o zajištěnosti příprav na zimní období na úseku údržby komunikací a chodníků.

213/2018 RM PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci Memoriálu Alexandra Juklíčka a rozhodla se žádost podpořit částkou 3.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Termín: 24.09.2018

214/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

Termín: 24.09.2018

215/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

Termín: 24.09.2018

216/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost zastupující část nájemníků domu čp. 617 v Lázeňské ulici ohledně užívání místnosti v suterénu domu pro setkávání části nájemníků. Ukládá starostovi projednat s žadateli konkrétní podmínky provozu místnosti a tajemníkovi odpovědět žadatelům.

Termín: 24.09.2018

217/2018 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o výsledku kontroly odstranění zjištěných nedostatků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice a vyjádření ředitele organizace ohledně přijatých opatření.

Termín: 24.09.2018

218/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE výsledek poptávkového řízení na realizaci zakázky Administrace podání žádosti o dotaci na výstavbu mateřské školy v Hejnicích. Akce bude svěřena firmě Agentura regionálního rozvoje Liberec. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

Termín: 24.09.2018

219/2018 RM PROJEDNALA žádost zapsaného spolku Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Hejnické babí léto, konané dne 22.09.2018 a ROZHODLA se akci podpořit bezplatným pronájmem kina, divadelní přístavby, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

Termín: 24.09.2018

220/2018 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se zrušení usnesení číslo 98/2018 o výpovědi z nájmu nebytového prostoru s podmínkou uzavření dodatku nájemní smlouvy. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

Termín: 24.09.2018

221/2018 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 v  Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

Termín: 24.09.2018

222/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu vestibulu městského kina dne 25. září 2018 mezi 18 a 20 hodinou a s pronájmem SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. 

Termín: 24.09.2018

223/2018 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku p. č. 78/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zveřejnit a zajistit znalecký posudek.

Termín: 24.09.2018

 

 

Jaroslav Demčák -  starosta

Jiří Horák - místostarosta

 

 

 

13.9.2018 9:59:09 - aktualizováno 13.9.2018 10:00:32 | přečteno 221x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load