Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 14. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 27.08.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


195/2018

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 194/2018RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/2018

196/2018

RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti a  chodu městského úřadu za rok 2017.

197/2018

RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání domu v čp. 299 Jizerská, Hejnice, na pozemku p. č. st. 329. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.                                                                                                                                                   Termín: 10.09.2018

198/2018

RM PROJEDNALA A ZAMÍTLA žádost týkající se odkupu pozemku 813/50 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.    Termín: 10.09.2018

 

199/2018

RM SCHVALUJE pronájem nebytových prostor prodejny v čp. 252 Jizerská, Hejnice na dobu určitou a to do 31. srpna 2023. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

Termín: 10.09.2018

200/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4007503/VB/3, týkající se pozemku p. p. č. 905/1 vše v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 10.09.2018 

201/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, na stavbu „Rekonstrukce SZZ ŽST Raspenava“, týkající se pozemků p. č. 765/105 a 1303/2 vše v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 10.09.2018

202/2018

RM PROJEDNALA žádost, týkající se dotace na cyklistický závod Smědava Cup 2018 a se žádostí souhlasí formou dotace 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 10.09.2018

 

203/2018

RM PROJEDNALA žádost TJ Sokola Lázně Libverda, z. s., týkající se dotace na organizovaný běžecký závod Memoriál Ing. Františka Svobody – Běh lázeňským parkem 2018 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 2.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Termín: 10.09.2018

204/2018

RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ žádost nájemníků týkající se žádosti o pomoc ve věci sousedského soužití s obyvateli bytu v jejich domě. Ukládá starostovi ve věci dále jednat s oběma stranami a tajemníkovi odpovědět autorům žádosti.                                                                                                    Termín: 10.09.2018

 

205/2018

RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu sálu městského kina dne 29. srpna 2018 od 20 hodin do 21 hodin a vestibulu městského kina v období mezi 24. zářím a 3. říjnem 2018 na dvě hodiny a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat                                                  Termín: 10.09.2018

 

206/2018

RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1  v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 10.09.2018

207/2018

RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 10.09.2018

208/2018

RM PROJEDNALA A ZAMÍTLA žádost týkající se pronájmu vybavení chemického WC na svatbu. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

Termín: 10.09.2018

209/2018

RM PROJEDNALA A POVĚŘUJE tajemníka ve věci řešení a schvalování pronájmů městského mobiliáře. Ukládá tajemníkovi zajistit.

Termín: 10.09.2018

 

Jaroslav Demčák  starosta

Jiří Horák místostarosta

 

31.8.2018 12:36:04 - aktualizováno 31.8.2018 12:36:50 | přečteno 247x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load