Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 13. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 25. 06. 2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 

160/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 128, 150, 157/2018 106/2017 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 13, 54, 105, 110, 125, 126, 129, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159/2018 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 132/2018

161/2018 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o plnění usnesení RM a ZM předložené tajemníkem. 

162/2018RM PROJEDNALA A SCHVALUJE žádost týkající se pronájmu 5 kusů stanů na svatbu v termínu 6. – 10. září 2018 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.                                                                                                                                                                                                                                                                     

163/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE žádost  týkající se pronájmu 3 kusů stanů a 14 ks pivních setů na svatbu v termínu 19. – 21. října 2018 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

164/2018 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání v domě čp. 252, Jizerská, Hejnice, na pozemku p. č. st. 325. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

165/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se přidělení nádoby na komunální odpad a se žádostí souhlasí. Ukládá místostarostovi zajistit nádobu a tajemníkovi žadateli odpovědět.

166/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

167/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

168/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

169/2018 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

170/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení služebnosti č. j. OLP/3928/2018 s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2, na stavbu „Obnova silnice po povodních 2010 (II/290 Frýdlant – Bílý Potok) – II. etapa – část B, SO 315 Odvodnění silnice II/290 v km 11,108 – 11,328, k. ú. Hejnice“, týkající se pozemku p. č. 342/2, 342/4 a 371/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

171/2018 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Nájemní smlouvu s Mezinárodním centrem duchovní obnovy, Klášterní 1, Hejnice, na pozemek užívaný v rámci Hejnických slavností.

172/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost  týkající se pronájmu části pozemku cesty p. č. 3521 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu.

173/2018 PROJEDNALA žádost České pošty s. p. týkající se povolení osazení listovní doručovací schránky na pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Hejnice a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou, že schránka bude nejblíže 1 metr od hrany komunikace. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

174/2018 PŘIDĚLUJE byt v čp. 5, Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

175/2018 PŘIDĚLUJE byt v čp. 5, Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

176/2018 PŘIDĚLUJE byt v čp. 620 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.177/2018 RM PŘIDĚLUJE byt v čp. 366, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.


 


Jaroslav Demčák                                                                                                                                          Jiří Horák

starosta                                                                                                                                                        místostarosta

 

28.6.2018 11:02:42 - aktualizováno 28.6.2018 11:11:40 | přečteno 151x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load