Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 12. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 11.06.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

141/2018

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:

13, 54, 105, 110, 125, 126, 128, 129/2018

106/2017

 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

57, 127, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/2018

224/2017

 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.:

132/2018

 

142/2018

RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění schválených akcí města pro rok 2018.

 

143/2018

RM JMENUJE do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvková organizace, s platností od 01.08.2018 Mgr. Jana Kašpara a zároveň řediteli stanovuje plat. Ukládá starostovi vyhotovit jmenovací dokumenty a platový výměr.

Termín: 25.06.2018

144/2018

RM SVĚŘUJE starostovi města pravomoc rozhodovat o zástupcích města Hejnice, které zmocnil k zastupování v orgánech Svazu měst a obcí České republiky.

 

145/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE návrh ocenění „Pocta starosty města“ podle podkladů Kulturní komise města. Ukládá starostovi předat ocenění zvolené osobnosti.

Termín: 27.08.2018

146/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE žádost týkající se pronájmu 12 kusů pivních setů, mobilního WC a 3 ks modrých stanů na svatbu v termínu 3. srpna – 5. srpna 2018 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

Termín: 25.06.2018

 

 

147/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 12.06.2018. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

Termín: 25.06.2018

148/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Smlouvu o výpůjčce týkající se domácího videotelefonu s Českou republikou – Krajským ředitelstvím Policie Libereckého kraje, náměstí Dr. E. Beneše, 584/24, 460 32 Liberec I. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

Termín: 25.06.2018

149/2018

RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa
v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 25.06.2018

150/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu kanalizační přípojky pod komunikací, týkající se pozemku p. č. 3575 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 25.06.2018

151/2018

RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. 905/1 v k. ú Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

Termín: 25.06.2018

152/2018

RM PROJEDNALA žádost  týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu a k přijetí do domácnosti přítelkyně s dcerou žadatele, se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

Termín: 25.06.2018

153/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Smlouvu o poskytování servisních služeb v oblasti provozu a podpory informačních a komunikačních technologií. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

Termín: 25.06.2018

154/2018

RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat pozemky p. č. 112, 3651 a 485 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemky prodat zveřejnit.

Termín: 25.06.2018

 

 

 

155/2018

RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku p. č. 967/1 v k. ú Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zveřejnit.

Termín: 25.06.2018

156/2018

RM PROJEDNALAA VZALA NA VĚDOMÍ informaci týkající se zrušení pronájmu pozemku p. č. 224 v k. ú. Hejnice k 1. červenci 2018. Ukládá finančnímu odboru zrušit nájemní smlouvu.

Termín: 25.06.2018

157/2018

RM PROJEDNALA žádost týkající se umístění lampy pouličního osvětlení na sousední komunikaci města. Ukládá starostovi ve věci dále jednat a tajemníkovi žadateli odpovědět.

Termín: 25.06.2018

158/2018

RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti v čp. 387, P. Bezruče, Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

Termín: 25.06.2018

159/2018

RM PROJEDNALA žádost spolku Sdružení osadníků Ferdinandova týkající se podpory akce „Fotbalový turnaj Ferdinandov“ konané 23. června a rozhodla se žádosti vyhovět částkou
2.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Termín: 25.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Demčák Jiří Horák

starosta                                                                                            místostarosta
13.6.2018 14:36:33 - aktualizováno 28.6.2018 11:12:05 | přečteno 185x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load