Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 11. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 28. 05. 2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

123/2018

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:

13, 54, 57, 105, 110/2018

106/2017

 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

58, 78, 90, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122/2018

224/2017

 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č.:

120/2018

 

124/2018

RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

 

125/2018

RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

Termín: 20.06.2018

126/2018

RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2017. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení.

Termín: 20.06.2018

127/2018

RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3521 v k. ú Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

Termín: 11.06.2018

128/2018

RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku p. č. 224 v k. ú Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zveřejnit.

Termín: 11.06.2018


129/2018

RM PROJEDNALAA SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu části pozemku cesty p. č. 3511/2 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu.

Termín: 11.06.2018

130/2018

RM PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace, týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci návštěvy města Plzně jednou ze tříd A ROZHODLA se žádost podpořit částkou 7.980,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Termín: 11.06.2018

131/2018

RM PROJEDNALA žádost týkající se podpory akce Ferďácký fotbalový turnaj v podobě zapůjčení vybavení A ROZHODLA se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

Termín: 11.06.2018

132/2018

RM PŘIDĚLUJE byt v čp. 387 P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 11.06.2018

133/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180129 na pozemek p. č. 1356/1 řeka Smědá týkající se projektu „Rekonstrukce mostu u kempu“ s Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

Termín: 11.06.2018

134/2018

RM PROJEDNALA žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s., Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice týkající se podpory akce „Údržba stezek Singltreku 2018“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 20.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Termín: 11.06.2018

135/2018

RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci  týkající se zrušení pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru zrušit nájemní smlouvu.

Termín: 11.06.2018

136/2018

RM PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2018´´ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 8.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Termín: 11.06.2018

137/2018

RM PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2018 a Mezinárodní festival outdoorových filmů“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 5.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Termín: 11.06.2018

138/2018

RM PROJEDNALA žádost týkající se umístění ubytování majitelů lunaparkových atrakcí během Hejnických slavností A KONSTATUJE, že město neplánuje umístění karavanů v této lokalitě. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

Termín: 11.06.2018

139/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE konání veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. s názvem „Veřejná sbírka pro Elišku“ jako podporu Hejnických slavností 2018 pokladničkovým systémem. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

Termín: 11.06.2018

 

140/2018

RM PROJEDNALA A ZAMÍTLA žádost týkající se zrušení usnesení číslo 98/2018 o výpovědi z nájmu nebytového prostoru. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

Termín: 11.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Demčák                                                                                                                                                                                             Jiří Horák

starosta                                                                                                                                                                                                       místostarosta

 

 

 

1.6.2018 11:27:50 - aktualizováno 28.6.2018 11:12:24 | přečteno 230x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load