Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 10. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 14.05.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 

 

106/2018

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:

13, 54, 57, 58, 78, 90, 105/2018

106, 224/2017

 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/2018

 

107/2018

RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedy Kulturní komise o přípravě Hejnických slavností 2018.

 

108/2018

RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci mistra Střediska služeb o činnosti této organizace města.

 

109/2018

RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci vedoucího kina o činnosti této organizace města.

 

110/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti číslo OLP/4900/2016 s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, na stavbu „Hejnice – přeložka sdělovacího vedení v rámci stavby Hejnice, chodník pro pěší od čp. 71 po obratiště Ferdinandov, k. ú. Hejnice“, týkající se pozemků p. č. 1321/5 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 28.05.2018

 

111/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o dílo s firmou FCC Česká republika, s. r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 PRAHA, na akci „Změna projektu před dokončením - Sanace a rekultivace skládky TKO Hejnice „U hřbitova“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 28.05.2018

112/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou as4u.cz, s. r. o., Jana Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2, týkající se webu města a jeho aplikací. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 28.05.2018

 

113/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu části pozemku zahrady p. č. 105/3 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu.

Termín: 28.05.2018

 

114/2018

RM PROJEDNALA A NESCHVALUJE finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8. Ukládá tajemníkoví informovat žadatele.

Termín: 28.05.2018

 

115/2018

RM PROJEDNALA A NESCHVALUJE žádost o podporu vydání knihy IV – Nakladatelství s. r. o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3. Ukládá tajemníkoví informovat žadatele.

Termín: 28.05.2018

 

116/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 01.06.2018 do 31.12.2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

Termín: 28.05.2018

 

117/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost  týkající se pronájmu parkovacího místa č. 7 v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 01.06.2018 do 31.05.2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

Termín: 28.05.2018

 

118/2018

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost  týkající se pronájmu parkovacího místa č. 9 v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 01.06.2018 do 31.05.2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

Termín: 28.05.2018

119/2018

RM PROJEDNALA A ZAMÍTLA žádost týkající se zrušení usnesení číslo 98/2018 o výpovědi z nájmu nebytového prostoru. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět a informovat finanční odbor.

Termín: 28.05.2018

120/2018

RM PŘIDĚLUJE byt v čp. 387 P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

Termín: 28.05.2018

121/2018

RM PŘIDĚLUJE byt  v čp. 5 Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 28.05.2018

122/2018

RM PŘIDĚLUJE byt v čp. 366 Nádražní, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 28.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Demčák Jiří Horák

starosta místostarosta

28.6.2018 11:17:10 | přečteno 201x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load