Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 1. jednání rady města Hejnice konaného dne 08.01.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města:

1/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 223, 224, 259/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

239, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2017

2/2018 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o nájmu staveb a technického zařízení – kanalizace a čistírna odpadních vod Hejnice se společností Frýdlantská vodárenská společnost a. s., Zahradní 768 Frýdlant na dobu neurčitou s platností od 1. ledna 2018 s ročním nájemným ve výši 500.000,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 22.01.2018

3/2018 PROJEDNALAa vzala na vědomí žádost týkající se zrušení pronájmu pozemku pod jeho garáží p. č. 105/3 v k. ú. Hejnice z důvodu odstranění garáže. Ukládá finančnímu odboru zrušit nájemní smlouvu. Termín: 22.01.2018

4/2018 PROJEDNALAa schvaluje aktualizaci Přílohy č. 3 Pravidel rozpočtového procesu pro Základní školu a Mateřskou školu, Hejnice, okres Liberec, příspěvkovou organizaci. Ukládá tajemníkovi předat přílohu řediteli organizace a řediteli organizace se touto přílohou řídit. Termín: 22.01.2018

5/2018 PROJEDNALA žádost Domova Raspenava, p. o. týkající se poskytnutí finanční dotace na provoz sociální služby v roce 2018 a rozhodla se žádost podpořit částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 22.01.2018

6/2018 PROJEDNALA žádost Domova U Spasitele, střediska DM CČSH Frýdlant týkající se poskytnutí finanční dotace na provoz sociální služby domova pro seniory v roce 2018 a rozhodla se žádost podpořit částkou 15.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 22.01.2018

7/2018 PROJEDNALA žádost Diecézní charity Litoměřice, církevní právnické osoby, týkající se poskytnutí finanční dotace na provoz Charitní pečovatelské služby a rozhodla se žádost podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 22.01.2018

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

 

10.1.2018 10:08:49 | přečteno 192x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load