Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

jednání RM dne 7. srpna

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z jednání Rady města Hejnice konaného dne 07.08.2017 ve 13.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města

142/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 133, 140/2017. PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141/2017.

143/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Hejnice, dům technických služeb – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“, kterým se stala firma Pozemní stavitelství, s. r. o., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec I – Staré Město, s nejnižší nabídkovou cenou 2.648.780 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 28.08.2017

144/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Pořízení kompostérů pro město Hejnice“, kterým se stala firma Elkoplast CZ, s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, s nejnižší nabídkovou cenou 482.500 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 28.08.2017

145/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu části pozemku zahrady p. č. 91/1 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 28.08.2017

146/2017 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření číslo 6/2017, které navyšuje položku oprava vstupních dveří městského úřadu o 25.000 Kč. Rozpočet je nyní v celkové výši příjmů po úpravě 68.233.681,80 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 68.769.221,55 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 535.539,75 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu. Termín: 28.08.2017

147/2017 PROJEDNALA a schválila dodatek smlouvy s Českou poštou, s. p., týkající se „Dohody o bezhotovostní úhrady cen poštovních služeb.“ Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat. Termín: 28.08.2017

148/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zrušení pronájmu nebytového prostoru v čp. 598 v Hejnicích ke dni 31. 8. 2017. Ukládá tajemníkovi záměr města pronajmout uvedený prostor zveřejnit a informovat finanční odbor. Termín: 28.08.2017

149/2017 PROJEDNALA žádost Bachova varhanního podzimu o. p. s., Lidická 1879/48 Brno, týkající se podpory projektu koncertu v místní bazilice a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 4.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 28.08.2017

150/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 495, ulice Nádražní, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 28.08.2017

151/2017 PROJEDNALA nabídku Neogenia, s. r. o., Brno týkající se poskytnutí aplikace Mobilní rozhlas a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 28.08.2017

Jaroslav Demčák  -  starosta

Jiří Horák - místostarosta

9.8.2017 16:56:44 | přečteno 169x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load