Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

U S N E S E N Í

ze 7. jednání rady města Hejnice konaného dne 03.04.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města pod usnesením č.

62/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.Termín: 26.04.2017

63/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016 58/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 57, 59, 60, 61/2017

64/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o zhodnocení zimní údržby a úklidu města po zimním období. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schváleníTermín: 26.04.2017

65/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plánované propagaci Hejnic v aktuálním roce.

66/2017 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s. na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ze dne 9. 2. 2011 čísla IV-12-4008997/001 na akci „Lbc, Hejnice, ppč. 92/3, Zahrádkářská kol.“ v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 19.04.2017

67/2017 PROJEDNALAa schválila žádost firmy Hofmann Personal týkající se pronájmu vestibulu kina 11. dubna 2017 v době od 9 do 16 hodin za účelem náborového dne pro obyvatele Hejnic a okolí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru zajistit výběr pronájmu.Termín: 19.04.2017

68/2017 PROJEDNALAstížnost obyvatel domu v Hejnicích na nevhodné chování syna nájemnice bytu. Ukládá finančnímu odboru pozvat nájemnici k osobnímu jednání ke starostovi.Termín: 19.04.2017

69/2017 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška, týkající se bezplatného pronájmu kina a poskytnutí nutného technického zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa 2017“, který proběhne 28. 5. 2017 a s pronájmem kina i poskytnutím  technického vybavení souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovatTermín: 19.04.2017

70/2017 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2017“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou  5.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 19.04.2017

71/2017 PROJEDNALAa schválila žádost týkající se pronájmu pozemku zahrady p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 19.04.2017

72/2017 PROJEDNALA žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. p. s. Liberec týkající se dotace na jeho provoz v souvislosti s péčí o občany Hejnic a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 5 000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 19.04.2017

73/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK,v čp. 5, ulice Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelkuTermín: 19.04.2017

74/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, v čp. 601 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelkuTermín: 19.04.2017

75/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Revitalizace zeleně centra města Hejnice – lokalita u pošty“, kterým se stala firma GREEN PROJECT, s. r. o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice s nejnižší nabídkovou cenou 894.383,51,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.Termín: 19.04.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

5.4.2017 14:47:04 | přečteno 214x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load