Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 5. jednání rady města Hejnice konaného dne 06.03.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.47/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016,  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46/2017,  PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č.: 44/2017

48/2017 PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění  přípravy investičních akcí roku 2017.

49/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2016. Rada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

50/2017 PROJEDNALA A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2016. SCHVALUJE převod části hospodářského výsledku ve výši 377 834,59 Kč do rezervního fondu. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace. Termín: 20.03.2017

51/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE smlouvu o možnosti provést stavbu na cizích pozemcích mezi městem Hejnice a stavebníkem, týkajících se stavby kanalizace na pozemcích p. č. 443/2 a 1264/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat. Termín: 20.03.2017

52/2017 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat pozemek p. č. 1349 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zveřejnit.

53/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK,  v čp. 617, Lázeňská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 20.03.2017

54/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, v čp. 5, Jizerská ulice Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 20.03.2017

55/2017 PROJEDNALA a posoudila podané návrhy občanů na realizaci v rámci participativní části rozpočtu a ROZHODLA o zařazení do ankety pro hlasování veřejnosti podle tabulky v příloze č. 1. Ukládá tajemníkovi vyhlásit hlasování veřejnosti.

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

8.3.2017 10:54:38 | přečteno 175x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load