Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 4. jednání rady města Hejnice konaného dne 20.02.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.34/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016 26/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/2017

35/2017 PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu místostarosty o hlavních úkolech roku 2017 z pohledu střediska MH a SBH.

36/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pozemek p. č. 3569 z důvodu nevyužívání pozemku. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor a smlouvu dohodou ukončit. Termín: 06.03.2017

37/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Revitalizace zeleně centra města Hejnice – lokalita u pošty“, kterým se stala firma JIB s. r. o., U Parku 2242, 250 01 Brandýs nad Labem s nejnižší nabídkovou cenou 884.428,03,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 06.03.2017

38/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí nabídku prodeje objektu bývalé ubytovny v Lázeňské ulici předloženou realitní kanceláří Reality Cífka. Ukládá starostovi předložit nabídku ZM  k projednání. Termín: 01.03.2017

39/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, příspěvková organizace na rok 2017. Rozpočet je připraven jako přebytkový. Ukládá starostovi a řediteli příspěvkové organizace rozpočet zveřejnit. Termín: 06.03.2017

40/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, příspěvková organizace na roky 2018 - 2019. Ukládá starostovi a řediteli příspěvkové organizace rozpočtový výhled zveřejnit. Termín: 06.03.2017

41/2017 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout pozemek p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit. Termín: 06.03.2017

42/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí nabídku odkoupení pozemku p. č. 1171/2 v k. ú. Hejnice.  Ukládá starostovi předložit nabídku ZM  k projednání. Termín: 01.03.2017

43/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. 35 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 06.03.2017

44/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. 1 v čp. 617, Lázeňská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 06.03.2017

45/2017 PROJEDNALA zhodnocení podaných žádostí o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města předložené finančním a kontrolním výborem.

46/2017 PROJEDNALA návrh na rozdělení finančních dotací na činnost neziskových, sportovních a volnočasových organizací na území města pro rok 2017. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 01.03.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

22.2.2017 10:06:02 | přečteno 224x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load