Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 22. jednání Rady města Hejnice konaného dne 18.12.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.252/2017 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 223, 224/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/2017

253/2017 RM PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu o činnosti RM a ZM za  rok 2017.

254/2017 RM PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2017.

255/2017 RM PROJEDNALA a schválila cenovou přílohu pro rok 2018 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem městem Hejnice a zhotovitelem firmou FCC Česká republika, spol. s. r. o., Ďáblická 791/89, Praha 8, provozovna Frýdlant. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat. Termín: 08.01.2018

256/2017 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout objekt čistírny odpadních vod a kanalizace v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi záměr města zařízení pronajmout zveřejnit. Termín: 08.01.2018

257/2017 RM PROJEDNALA a schválila finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od firmy Lumar Assembly, s. r. o., Bílý Potok pod Smrkem 416, Hejnice ve výši 5.000,- Kč, který je určen na pomůcky a vybavení tříd. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 08.01.2018

258/2017 PROJEDNALA a schválila Odpisový plán města Hejnice na rok 2017 včetně odpisového plánu Základní a Mateřské školy, příspěvkové organizace Hejnice. Ukládá finančnímu odboru se plánem řídit a seznámit s plánem ředitele příspěvkové organizace. Termín: 08.01.2018

259/2017 RM PROJEDNALAa vzala na vědomí výpověď z nájmu zubní ordinace Hejnice podanou MUDr. Evou Pázralovou k 31. květnu 2018. Ukládá starostovi uveřejnit inzeráty se záměrem uvolněnou ordinaci obsadit novým lékařem. Termín: 08.01.2018

260/2017 RM PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci Memoriálu Alexandra Juklíčka a rozhodla se žádost podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.Termín: 08.01.2018

261/2017 RM PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místav čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 08.01.2018

262/2017 RM PROJEDNALAa schválila žádost týkající se pronájmu vestibulu kina v době 31. prosince 2017 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 08.01.2018

263/2017 RM PROJEDNALAa schválila žádost týkající se pronájmu pozemku zahrady p. č. 3035/1 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 08.01.2018

264/2017 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí pravidla pro Participativní část rozpočtu města. Ukládá starostovi výzvu k podávání návrhů zveřejnit. Termín: 08.01.2018

265/2017 RM STANOVUJE  s účinností od 1. 1. 2018 výši nájemného v nebytových prostorách v majetku města na 550,- Kč/m2/rok podlahové plochy. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv. Termín: 08.01.2018

266/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 531 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 08.01.2018

267/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1  v čp. 533 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 08.01.2018

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta
29.12.2017 10:18:04 | přečteno 281x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load