Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 21. jednání Rady města Hejnice konaného dne 04.12.2017 v 15.00 hodin v kanceláři starosty města.241/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 223, 224, 239/2017  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 195, 229, 232, 234, 235, 236, 237, 240/2017

242/2017 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2017. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 13.12.2017

243/2017 PROJEDNALA  a  vzala na vědomí plán práce ZM na rok 2018 a projednala a schválila plán práce RM na rok 2018. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení. Termín: 13.12.2017

244/2017 PROJEDNALA  Zásady poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Hejnice platné od roku 2018. Ukládá starostovi předložit zásady ZM ke schválení. Termín: 13.12.2017

245/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 18.12.2017

246/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy na parkovací stání k datu 15.12.2017. Ukládá tajemníkovi předat informaci finančnímu odboru. Termín: 18.12.2017

247/2017 SCHVALUJE pronájem nebytových prostor ordinace v čp. 601 Hejnice, na dobu určitou a to do 30. listopadu 2022. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 18.12.2017

248/2017 PROJEDNALA a rozhodla s platností od 1. ledna 2018 o vzniku pracovního místa na středisku služeb. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pracovní pozici údržbář – mechanizátor. Termín: 18.12.2017

249/2017 PROJEDNALA a schválila Směrnice pro oběh účetních dokladů předložené finančním odborem. Ukládá tajemníkovi seznámit zaměstnance s aktuální směrnicí. Termín: 18.12.2017

250/2017 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. „LB, Hejnice, Jizerská- p. p. č. 79/1-kabelová smyčka NN“, týkající se pozemků p. p. č. 74/4, 79/5 vše v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 18.12.2017

251/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1  v čp. 532 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 18.12.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

11.12.2017 8:40:44 | přečteno 240x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load