Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 20. jednání Rady města Hejnice konaného dne 22. 11. 2017 v 15.30 hodin v kanceláři starosty města.228/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 195, 223, 224/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227/2017

229/2017 PROJEDNALA A SCHVÁLILA na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi ředitele příspěvkové organizace města informovat. Termín: 04.12.2017

230/2017 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

231/2017 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. za rok 2017 a výhledově v roce 2018.

232/2017 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly této příspěvkové organizace. Ukládá finančnímu odboru provést kontrolu plnění náprav do 31. července 2018. Termín: 04.12.2017

233/2017 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města.

234/2017 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit. Termín: 04.12.2017

235/2017 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 04.12.2017

236/2017 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout pozemek zahrady p. č. 3035/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit. Termín: 04.12.2017

237/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v čp. 531/2 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 04.12.2017

238/2017 PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozpočtové opatření číslo 9/2017, týkající se úprav položky přijatých transferů od Libereckého kraje a výdajů vůči Mikroregionu Frýdlantsko. Rozpočet je nyní v celkové výši příjmů po úpravě 71.411.803,75,- Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 71.913.199,75,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 501.396,- Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

239/2017 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ návrh rozpočtu města na rok 2018. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit. Termín: 04.12.2017

240/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2018. Termín: 04.12.2017

Jaroslav Demčák starosta

Jiří Horák místostarosta

27.11.2017 15:03:38 | přečteno 231x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load