Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání RM


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 19. jednání Rady města Hejnice konaného dne 06.11.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města:


216/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 195/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 147, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215/2017

217/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu předsedy kulturní komise o její činnosti.

218/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu předsedy komise Cestovního ruchu o její činnosti.

219/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 15.11.2017 do 31.10.2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22.11.2017

220/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 15.11.2017 do 31.05.2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22.11.2017

221/2017 PROJEDNALA žádost týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu přítele  do domácnosti žadatelky a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele. Termín: 22.11.2017

222/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se odpuštění ročního poplatku pro rok 2017 za pronájem pozemku z důvodu použití pozemku jako deponie stavebního materiálu městem Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 22.11.2017

223/2017 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku p. č. 765/44 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi zajistit geometrické oddělení, cenový odhad a záměr města pozemek prodat zveřejnit. Termín: 22.11.2017

224/2017 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat pozemek p. č. 793/13 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi zajistit cenový odhad a záměr města pozemek prodat zveřejnit. Termín: 22.11.2017

225/2017 ROZHODLA o záměru města pronajmout ordinaci praktického lékaře v čp. 601, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 22.11.2017

226/2017 PROJEDNALA a schválila předložený návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace, na rok 2018 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018 – 2020. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace a starostovi zapracovat rozpočet do rozpočtu města na rok 2018. Termín: 22.11.2017

227/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti v čp. 303 Jizerské ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 22.11.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

9.11.2017 8:54:43 - aktualizováno 9.11.2017 9:13:33 | přečteno 230x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load