Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17.jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 17. jednání Rady města Hejnice konaného dne 09.10.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.187/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace o stavu městské kroniky předložené kronikářkou Hejnic.

188/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně na území města.

189/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č. 106, 147/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 140, 144, 163, 173, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186/2017

190/2017 PROJEDNALAa schválila rozpočtové opatření číslo 8/2017, které navyšuje položku Volby do PČR o 100.000 Kč. Rozpočet je nyní v celkové výši příjmů po úpravě 71.403.547,75,- Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 71.907.199,75,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 503.652,00,- Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

191/2017 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice, týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci 20. ročníku mezinárodní soutěže „Hejnický dřevorubec 2016“ a rozhodla se žádost podpořit částkou 10.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.Termín: 23.10.2017

192/2017 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace, týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci návštěvy německé mateřské školky v Hejnicích a rozhodla se žádost podpořit částkou 2.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.Termín: 23.10.2017

193/2017 PROJEDNALAžádost týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu přítele do domácnosti žadatelky v čp. 620 Sídliště a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku. Termín: 23.10.2017

194/2017 PROJEDNALAa schválila žádost firmy Divadélko pro školy týkající se pronájmu kina 4. října 2017 pro školní představení. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 23.10.2017

195/2017 PROJEDNALAnávrh investic na rok 2018 do budovy ČOV Hejnice předložený ředitelem FVS a.s. Frýdlant. Ukládá starostovi předložit návrh k projednání zastupitelstvu města. Termín: 23.10.2017

196/2017 PROJEDNALAa schválila žádost týkající se pronájmu pozemku zahrady p. č. 1399/3 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 23.10.2017

197/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 10.10.2017 do 30.09.2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 23.10.2017

198/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího  v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 10.10.2017 do 30.09.2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 23.10.2017

199/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro město Hejnice – Dílčí plnění B)“, kterým se stala firma ZV AGRO, s. r. o., Švermova 1373, 413 01 Roudnice nad Labem, s nejnižší nabídkovou cenou 395.388 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 23.10.2017

200/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 předloženou ředitelem příspěvkové organizace.

201/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk  v čp. 617 Lázeňské ulici, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 23.10.2017

202/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

203/2017 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat pozemek p. č. 3035/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zveřejnit. Termín: 23.10.2017

204/2017 PROJEDNALA A ZAMÍTLA žádost o uzavření místní komunikace pro dopravu mezi nádražím Hejnice a Bílý Potok p. S.. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadatelce. Termín: 23.10.2017

Jaroslav Demčák starosta

Jiří Horák  místostarosta

11.10.2017 14:10:34 | přečteno 212x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load