Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 16. jednání Rady města Hejnice konaného dne 25.09.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města:

178/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 140, 147, 163, 173/2017, vyjímá ze sledování usnesení č.: 144, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177/2017 a ruší usnesení č. 175/2017

179/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města.

180/2017 PROJEDNALA a schválila finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ul. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 55.538 Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 02.10.2017 do 30.06.2018. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 09.10.2017

181/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost o navýšení rozpočtu v kapitole bytového hospodářství od referentky majetku z důvodu vybudování plynové kotelny v bytovém domě čp. 366. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k projednání.  Termín: 27.09.2017

182/2017 PROJEDNALA žádost firmy Design 4 – projekty staveb, s. r. o., Sokolská 1183, Liberec o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace novostavby mateřské školy v Hejnicích a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě.  Termín: 09.10.2017

183/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 17 v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 09.10.2017

184/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu pozemku zahrady p. č. 573/16 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 09.10.2017

185/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 96 Klášterní ulici, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 09.10.2017

186/2017

RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 č. 6 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 09.10.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

27.9.2017 8:30:47 | přečteno 252x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load