Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 15. jednání Rady města Hejnice konaného dne 11.09.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.162/2017 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 140, 144, 147/2017, vyjímá ze sledování usnesení č.: 133, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/2017 a ruší usnesení č.: 72/2017

163/2017 RM PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2017. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.  Termín: 25.09.2017

164/2017 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o zajištěnosti příprav na zimní období na úseku údržby komunikací a chodníků.

165/2017 RM PROJEDNALA žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice týkající se odpisu pohledávek ve výši 600 Kč a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 25.09.2017

166/2017 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zrušení pronájmu pozemku p. č. 1399/3 v k. ú. Hejnice ke dni 30.09.2017. Ukládá tajemníkovi záměr města pronajmout uvedený pozemek zveřejnit a informovat finanční odbor. Termín: 25.09.2017

167/2017 RM PROJEDNALA a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4007505/VB/2, týkající se pozemků p. p. č. 1099/7, 1264/2, 1264/3 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 25.09.2017

168/2017 RM PROJEDNALA žádost týkající se opravy plotu mezi jeho nemovitostí a areálem MŠ 1 v majetku města a rozhodla se žádost zamítnout z důvodu výstavby plotu majitelem RD v minulosti. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 25.09.2017

169/2017 RM PROJEDNALA žádost organizace DAGLA týkající se dotace na Výstavu jiřinek a žádost zamítla z důvodu nekompletní dokumentace k žádosti. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 25.09.2017

170/2017 RM SCHVALUJE pronájem nebytový prostor v suterénu č. p. 598, Hejnice na dobu určitou a to do 31. prosince 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 25.09.2017

171/2017 RM PROJEDNALA žádost firmy Vodafone Czech Republic týkající se úpravy nájemní smlouvy na umístění základové stanice a s předloženým návrhem nesouhlasí. Ukládá starostovi žadatele informovat.  Termín: 25.09.2017

172/2017 RM PROJEDNALA žádost zapsaného spolku Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Hejnické babí léto, konané dne 23.09.2017 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem kina, divadelní přístavby, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun.

173/2017 RM PROJEDNALAnávrh plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města a ukládá starostovi předložit plán ke schválení zastupitelstvu města. Termín: 25.09.2017

174/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK č. 4 v č. p. 96, ulice Klášterní Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 25.09.2017

175/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 č. 6 v č. p. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 25.09.2017

176/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 č. 11 v č. p. 595, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 25.09.2017

177/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 č. 34 v č. p. 5, ulice Jizerská Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 25.09.2017

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák - místostarosta

 

13.9.2017 14:00:26 | přečteno 285x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load