Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 14. jednání Rady města Hejnice konaného dne 28.08.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.152/2017

RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedy Komise pro cestovní ruch o její činnosti.

153/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:

106, 133, 140, 144/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

143, 145, 148, 149, 151/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č.:

150/2017

154/2017

RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti a  chodu městského úřadu za rok 2016.

155/2017

RM PROJEDNALA žádost výboru SV 537 Hejnice, týkající se opětovného zařazení problému odpojení dodávky tepelné energie pro dotčený dům na jednání zastupitelstva města a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

Termín: 11.09.2017

156/2017

RM PROJEDNALAžádost, týkající se dotace na cyklistický závod Smědava Cup 2017 a s žádostí souhlasí formou dotace 2.000 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

Termín: 11.09.2017

157/2017

RM PROJEDNALA a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4007503/VB3, týkající se pozemků p. p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 11.09.2017

158/2017

RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zrušení pronájmu pozemku p. č. 573/16 v k. ú. Hejnice ke dni 31. 8. 2017. Ukládá tajemníkovi záměr města pronajmout uvedený pozemek zveřejnit a informovat finanční odbor.

Termín: 11.09.2017

159/2017

RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK č. 7 v čp. 495, ulice Nádražní Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 11.09.2017

160/2017

RM PROJEDNALA žádost Hasičů Ferdinandov týkající se podpory charitativního benefičního koncertu „Kolo pro Káju“ v podobě zapůjčení vybavení a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

Termín: 11.09.2017

161/2017

RM PROJEDNALAžádost,týkající se podpory vzniku knihy o Frýdlantsku „P. Freiwillig: Od mlýnů k továrnám“ a s žádostí souhlasí formou dotace 6.000 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

Termín: 11.09.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

31.8.2017 10:21:41 | přečteno 321x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load