Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 13. jednání Rady města Hejnice konaného dne 26.06.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města:

130/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 241/2016,  62, 79, 85, 92, 112, 127, 128, 129/2017

131/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o plnění usnesení RM a ZM předložené tajemníkem.

132/2017 PROJEDNALA a schvaluje Pravidla rozpočtového procesu pro Základní školu a Mateřskou školu, Hejnice, okres Liberec, příspěvkovou organizaci, zřízenou městem Hejnice. Ukládá tajemníkovi předat pravidla řediteli organizace a řediteli organizace se těmito pravidly řídit. Termín: 28.08.2017

133/2017 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku p. č. 3147/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat, zaměřit a zveřejnit. Termín: 28.08.2017

134/2017 PROJEDNALA a schválila  organizační řád Hejnických slavností platný od roku 2017.

135/2017 PROJEDNALA žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Vaňurova 465/20, 460 07, Liberec týkající se podpory projektu Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny – II. část a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 10.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 28.08.2017

136/2017 PROJEDNALA žádost týkající se podpory charitativní akce Ferďácký fotbalový turnaj v podobě zapůjčení vybavení a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 28.08.2017

137/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE smlouvu o trvalém užívání zásahového vozidla pro psovody SDH Hejnice, mezi městem Hejnice a SDH Hejnice – oddíl psovodů. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu a informovat velitele psovodů. Termín: 28.08.2017

138/2017 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení části pozemku p. č. 765/25 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 28.08.2017

139/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk  v čp. 5, ulice Jizerská Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 28.08.2017

140/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v čp. 300, ulice Jizerská Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 28.08.2017

141/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE návrh ocenění „Pocta starosty města“ podle podkladů Kulturní komise města. Ukládá starostovi předat ocenění zvolené osobnosti. Termín: 28.08.2017

Jaroslav Demčák  -  starosta

Jiří Horák  -  místostarosta

28.6.2017 14:40:55 | přečteno 194x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load