Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 11. jednání Rady města Hejnice konaného dne 29.05.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada měta:

111/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016,  62, 79, 85, 92, 105, 106/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 91, 103, 104, 107, 108, 109, 110/2017

112/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2016. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení.

113/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Hejnice, mateřská škola – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“, kterým se stala firma Ještědská stavební společnost, s. r. o., Selská 517, 460 01 Liberec XII, s nejnižší nabídkovou cenou 1.679.588,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. 

114/2017 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IE-12-4004623/VB1 LB_BÍLÝ POTOK 415, STÍŽNOST 540, týkající se pozemků p. p. č. 1345, 1350 a 1351 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 12.06.2017

115/2017 PROJEDNALA a schválila žádost o schválení finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, určený výhradně pro MŠ 2. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat. Termín: 12.06.2017

116/2017 PROJEDNALAžádost nájemníka týkající se přijetí nového člena do domácnosti žadatele a k trvalému pobytu v čp. 5 a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele. Termín: 12.06.2017

117/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 531, Sídliště Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 12.06.2017

118/2017 PROJEDNALAa schválila žádost týkající se pronájmu pozemku zahrady p. č. 573/16 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 12.06.2017

119/2017 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu části pozemku louky p. č. 888/1 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 12.06.2017

120/2017 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu části pozemku komunikace p. č. 3575 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 12.06.2017

121/2017 PROJEDNALA žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody týkající se podpory akce „Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji 2017“ a rozhodla se žádost zamítnout. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 12.06.2017

122/2017 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2017“ a rozhodla se akci podpořit částkou 8.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 12.06.2017

123/2017 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2017 a Mezinárodní festival outdoorových filmů“ a rozhodla se akci podpořit částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 12.06.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

1.6.2017 8:38:47 | přečteno 283x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load