Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 10. jednání rady města Hejnice konaného dne 15.05.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města:

99/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016,    62, 79, 85, 91, 92/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 93, 94, 95, 96, 97, /2017

              PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č.: 98/2017

100/2017 Vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

101/2017 Vzala na vědomí informaci mistra Střediska služeb o činnosti této organizace města.

102/2017 Vzala na vědomí informaci vedoucího kina o činnosti této organizace města.

103/2017 PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se podpory akce „Pálení čarodějnic“ konané dne 30. dubna a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 3.000,- Kč.Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 29.05.2017

104/2017 PROJEDNALA žádost starosty města týkající se vrácení správního poplatku za vydání územního rozhodnutí ve věci výstavby splaškové kanalizace k objektu a jelikož jde, o veřejný zájem části kanalizace pro budoucí potřeby města rozhodla o vrácení poplatku stavebníkům. Ukládá finančnímu odboru správní poplatek vyplatit. Termín: 29.05.2017

105/2017 PROJEDNALA a schválila realizaci opravy komunikací v úseku od Slovanu ke Svazarmu s nabídkou zhotovitele společnosti Silkom Frýdlant. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo a opravy realizovat. Termín: 29.05.2017

106/2017 PROJEDNALA a schválila realizaci opravy opěrné zdi na Skalním městě a vybrala jako nejvhodnější nabídku zhotovitele Dalibora Kašpárka Šimonovice. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo a opravy realizovat. Termín: 29.05.2017

107/2017 PROJEDNALA žádost spolku Společně pro Hejnice týkající se podpory kulturní akce Májové veselice, konané dne 19. 05. 2017 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem vybavení. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 29.05.2017

108/2017 PROJEDNALA a schválila smlouvu na zpracování výběrového řízení na akci: „ Svážíme bioodpad z města Hejnice“ s firmou Tendra s. r. o., Ořechová 3336, Mělník. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 29.05.2017

109/2017 PROJEDNALA a schválila smlouvu na realizaci administrace po celou dobu udržitelnosti projektu akce: „ Svážíme bioodpad z města Hejnice“ s firmou Tendra s. r. o., Ořechová 3336, Mělník. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 29.05.2017

110/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, v čp. 5, ulice P. Bezruče Hejnicei. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 29.05.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Karel Kopecký - místostarosta

17.5.2017 13:28:51 | přečteno 190x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load